Byggfirma Stockholm

TC Invest Bygg är en byggfirma i Stockholm med bred kunskap inom bygg. Vi gör det mesta som efterfrågas, allt från enklare renoveringar till totalrenovering. Hos oss finns även elektriker vilket innebär att vi kan utföra de flesta uppdrag inom företaget. Välkommen!

Rörinspektion

Tekniken för relina rör har många olika namn och två metoder, vilka är strumpmetoden och sprutmetoden. Som namnen antyder används i den förstnämnda en strumpa dränkt i Epoxy för att skjutas in i det gamla och rengjorda röret. Det här är en metod som används för att renovera själva röret. Läs mer…