CoreCode erbjuder flera olika utbildningar som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön, tänket på arbetsplatsen och din egna självinsikt. Varje utbildning leds av certifierade handledare som hjälper deltagarna genom momenten. Utbildningarna utförs som internat eller externat. Efter några månader så utförs det ett återbesök för att återkoppla med utbildningen.

Några av utbildningarna:

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap
Utbildningen JGL fyller på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare
Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Lär dig jobba i en grupp med helt okända medlemmar, antingen som ledare eller gruppmedlem.

FS, Förtroendefullt Samarbete
Lär dig verktyg att använda för att erhålla förtroendefulla relationer och effektiva samarbeten.

THE, The Human Element
The Human Element vägleder dig till ökad självinsikt och självacceptans så att du kan fungera med hela din potential. Vår självsyn och självkänsla spelar stor roll i samspelet med andra människor. Träna på att göra konstruktiva val och bli mer självstyrande i ditt liv.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se, https://lovelaholm.se och onlinekatalogen, https://sverigesurfen.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *