Grafisk formgivning.

JAN ADSJÖ – född på Hornsgatan i Stockholm, 1969. Jag jobbar idag med grafisk formgivning i mitt företag Spoil. Många av mina jobb består av hela kedjan: kundkontakt, kreativ lösning, typografi och retusch. Här är tidigare branschkunskap inom det grafiska yrket en fördel. Jag jobbar mycket med CD-omslag, tidningsproduktion, trycksaker, Läs mer…