Övriga partiers politik A-Ö

Miljöpartiets;  http://www.mp.se/politik Vänsterpartiets; http://www.vansterpartiet.se/politik Feministiskt Initiativ;  http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/ Folkpartiets;  http://www.folkpartiet.se/politik/hjartefragor/ KDS;  https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/ Centerpartiets;  http://www.centerpartiet.se/var-politik/ Sverigedemokraternas;  http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/