Hälsa, sjukvård, läkemedel

Sveriges hjärtstartarregister

Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister och Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar på en ideell grund. Detta är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Det är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige, liknande finns Läs mer…

Av Carl Stridsberg, sedan