Klimakteriet är en bitvis dramatisk och omvälvande fas i en kvinnas liv. Under perioden sker stora förändringar i kroppen som kan leda till besvär och symtom.

Det som kallas för klimakteriebesvär är alltså symtom på förändringar i kroppen. För många kan besvären vara tillräckligt allvarliga för att försvåra vardagen eller påverka livskvaliteten. På klimakteriebesvär.com kan du läsa massor med information om klimakteriet och dess orsaker. Vi beskriver vanliga och ovanliga symtom samt hur man kan åtgärda eventuella besvär.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.