Injura.se är din guide till ersättning vid personskada, arbetsskada och sjukdom. Vi kan hjälpa dig som blivit skadad eller sjuk. Vår guide vägleder dig genom hela skaderegleringsprocessen och visar med tydliga instruktioner hur du går tillväga för att erhålla rätt ersättning.

Exempell på skador som kan regleras i guiden : Ersättning vid arbetsskada, sjukdom, barnskador, olycksfall, trafikskador, vårdskador, ärrskador och överfall.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.