Glidlakan

Glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer som har nedsatt rörelseförmåga eller smärta. Produkten har ett oftast ett blankt parti i mitten vars syfte är att säkerställa en mycket låg friktion. Den blanka ytan på ett lakan underlättar när man ska ändra ställning i sängen oavsett om det är på Läs mer…