I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning samt barn- och ungdomstandvård listar du dig där du vill gå – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val.

Läs mer här!Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.