Processledare, journalist, moderator, föreläsare & handledare.

Vad är problemet? Vilket resultat vill du uppnå? Hur mycket tid och resurser finns till förfogande?
Du sätter ramarna för uppdraget och jag tillhandahåller specialanpassade verktyg för dina behov. Genom att smälla ihop faktakunskaper och engagemang förändrar vi det som behövs – tillsammans!

Som processledare hjälper jag dig att ta dig an allehanda utmaningar. De metoder jag använder är väl beprövade och de allra flesta vilar på gedigen vetenskaplig grund. Metoderna tar allt från tre timmar till tre dagar att genomföra. Gemensamt för alla är att deltagarna styr innehållet.

Efter många år som ledare, pedagog och journalist tar jag gärna på mig att genomföra kvalificerade projekt- och/eller processledningsuppdrag.

Jag gillar att ta mig an uppgifter där jag får använda mina breda kunskaper. Exempelvis att skriva studiematerial eller på annat sätt göra byråkrati begripligt för var och en. 

Som moderator leder jag olika typer av seminarier, event eller debatter utifrån dina behov och önskemål.

Föreläsningar riktar sig till personer, organisationer och företag som vill arbeta aktivt med utveckling, delaktighet och effektivitet. Jag anpassar exempel och teori så att den passar för den målgrupp och det sammanhang som råder.

Jag utbildar och handleder grupper med utgångspunkt från Bowens systemteori eftersom jag har sett att det ger långsiktigt hållbara resultat. De insatser jag gör bygger på att var och en ska förstå hur de individuellt och i grupp kan påverka en familjs, arbetsplats eller organisations utveckling genom sitt sätt att samspela med varandra.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.