Rysslands röst

Rysslands röst är Rysslands äldsta statliga radiostation, som skickar till utlandet. För första gången hördes dess anropssignaler den 29 oktober 1929. Läs mera: http://swedish.ruvr.ru/