Hemliga rum

Lördag den 26 maj 2012 öppnade Statens fastighetsverk dörren till några av Sveriges hemligaste rum. 44 636 personer besökte de femton platserna. Läs mer om de hemliga rummen under respektive nyckelhål. Hemsida; http://www.sfv.se/sv/hemligarum/hemligarum/

Svenska PEN

Svenska PEN arbetar för att föra fram de hotade eller fängslade författarnas sak och påminna om deras avgörande roll i demokratiarbetet världen över. Hemsida; http://svenskapen.se/