Ett larmnummer för försvunna barn, 116 000, har tagits i drift på initiativ av regeringen. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten med larmnumret 116 000.

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.

Socialdepartementet är ansvariga för att införa journumret i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Försvarsdepartementet tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten.

Den 16 december införs 116 000 i Sverige. Ärenden som inkommer kommer att hanteras likt ett 112-ärende vilket innebär förmedling till polis.

Lä mer här; http://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/116-000/Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.