Skadeportalen/Whiplashinfo

Ansvarig utgivare Tomas Alsbro

Sidan innehåller information och fakta inom i stort sett allt som rör personskador och de problemområden som funktionshindrade, skadade och svårt sjuka råkar ut för.

Syftet med skadeportalen är bl.a;

  • bistå funktionshindrade, skadade och anhöriga i vård-, omsorgs- och försäkringsdjungeln med kunskap
  • granska försäkringsbolag, myndigheter, organisationer och makthavare inom de problemområden som berör personskador i allmänhet och trafikskador i synnerhet
  • bidra till att förstärka konsumentskyddet gentemot försäkringsbolag, banker och myndigheter.
  • bidra till att förebygga person- och trafikskador

Hemsida;  http://whiplashinfo.se/