Föreningen Trigger-Punkt
Med inriktning på nack -och ryggskador till följd av whiplashrelaterat våld.
Trigger är en rikstäckande förening. Vi har också ambitionen att vara ett stöd för skadade och anhöriga samt en tillgång för professionen som möter oss.

Vi erbjuder ett nätverk utifrån våra egna erfarenheter av nackskador efter whiplashrelaterat våld.
Föreningen fungerar i dag som ett forum, där vi har möjlighet att diskutera, fråga och tipsa varandra i de frågor som gäller för personer som har drabbats av nackskador efter whiplashrelaterat våld, (trafikskador, fallskador, misshandel m.m.) så kallade WAD skador (Whiplash associated disorder).
För att informera och sprida kunskap arrangerar föreningen seminariedagar, med föreläsare från Norden, Europa och USA. Förutom triggerpunktsoperationer fokuserar vi också på vad det finns för behandlingsmetoder att tillgå här i Sverige.
Tillsammans kan vi genom samarbete och samverkan engagera oss och arbeta för att skapa en förändring så att förbättringar skapas och tillämpas.
Välkommen till oss!
och öppen grupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/339743330281/


Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.