Laholm utan gränser (LUG) är en multikulturell förening för och med invånare av olika nationaliteter i Laholms kommun (Halland, Sverige).

Laholm utan gränser föddes med tron att mångfald av kulturer är en mycket stor rikedom för oss allihopa. Invandrare och svenskfödda kan mötas kring gemensamma intressen och lära känna varandra.

Laholm utan gränser vill bygga broar och skapa mötesplatser mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare, nyinflyttade svenskar i Laholms Kommun och de redan boende i kommunen.

Föreningen samlar folk av olika nationaliteter som vill öppna ett kulturellt utbyte, som tror på värden av solidaritet och som är intresserade av integrationsfrågor.

Hemsida; http://laholmutangranser.com/Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.