Appen som hjälper barn att lära sig läsa – genom att skriva!

Itunes_svensk_writereader60

Att barn gillar smartphones och surfplattor är ingen nyhet. Nu finns även forskning som visar att digitala hjälpmedel underlättar skriv- och läsinlärning. Denna forskning ligger till grund för Skriv och läs, en app där barn redan från treårsåldern kan börja lära sig läsa och skriva på ett underhållande och meningsfullt sätt.

Traditionellt har man börjat med att lära barnet att läsa. Skrivandet har kommit i nästa steg, eftersom det har mycket med finmotorik att göra. Att använda datorer och andra hjälpmedel har kommit i ett senare skede.

Genom att göra tvärtom, och använda de digitala hjälpmedlen redan från början, uppnås helt andra resultat. Kraven på finmotoriken är plötsligt inte lika stora, och skrivandet blir till en lustfylld process. Läsinlärningen kommer på köpet.

De första försöken gjordes med datorer, men nu kommer smartphones och surfplattor på bred front. Det är mot den bakgrunden som appen Skriv och läs utvecklats. I appen kan barn ända ner till treårsåldern göra sina egna böcker med bilder och texter, och samtidigt på ett kreativt och stimulerande sätt lära sig skriva och läsa. Appen har ett specialutvecklat tangentbord med både bokstävernas namn och ljud. Den första versionen utvecklades för iPad, och inom kort kommer även en version för iPhone.

Metoden har blivit alltmer populär i svenska skolor på senare tid. Bland annat i Sollentuna, där professor Åke Grönlund från Örebro Universitet genomfört en studie tillsammans med en grupp lärare. Eleverna som använde metoden läste och skrev bättre än sina jämnåriga, och producerade längre texter med tydligare historieberättande och mer logisk uppbyggnad. Resultaten från studien har sedermera publicerats i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857

Utvecklingen av appen Skriv och läs har baserats helt på de vetenskapliga rönen, och är tänkt som ett hjälpmedel för att hjälpa barn att lära sig skriva och läsa på ett meningsfullt och stimulerande sätt. Med hjälp av de digitala verktygen får processen ett mer lekfullt inslag. Att leka gillar alla barn – kanske är detta en del av förklaringen till att metoden visar goda resultat.

För mer information:
Stellan Löfving, kommunikationsstrateg Truth, stellan@hellotruth.se, 0708-133998
Janus Madsen, utvecklare WriteReader, jm@writereader.com, +45 42 797 697

Resurslänk, appstore

Appen Skriv och läs har utvecklats av det danska företaget WriteReader ApS. Företagets grundare, Janus Madsen, är grundskollärare och har arbetat i 15 år med att utveckla läromedel och undervisningsmaterial. Utvecklingen av Skriv och läs har skett i nära samarbete med en grupp forskare vid Danmarks Pedagogiska Universitet. Appen finns nu för iPad och en version för iPhone lanseras inom kort.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.