LosAngeles_Bjorn_Sennbrink6

En egen bil är det bästa färdmedlet när du ska upptäcka Los Angeles (LA). Trafikrytmen är lugnare och jämnare än i Sverige men tänk på att trafikreglerna skiljer sig åt en del mot våra. Guiden bygger på 20-30 mils egen bilkörning i LA sommaren 2010.

Här kan du läsa om kraven på körkort, trafikreglerna, vägars utformning och standard, stadskörning jämfört med frivägar, hastighetsbegränsningar, svänga höger när det är rött, att halvljus inte behövs och att gångare ska ges företräde mm.

Läs mer på; http://bjornsennbrink.se/kora-bil-i-la/

 Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar.