LivMedAutism2013640

Livet förändrades radikalt för familjen Dal när dottern Mimmi, i dag 6 år, fick diagnosen autism berättar mamma Helena i UR:s serie Liv med autism. © Foto: Karin Alfredsson/UR.

– Jag bad ofta till Gud: snälla, snälla gör vad du vill med mig bara min dotter är normal, berättar Mimmis mamma Helena Dal. När 3-åriga Mimmi får diagnosen autism med utvecklingsstörning förändras familjens liv för alltid. Med tiden blir Mimmis hyperaktivitet allt svårare att hantera. Efter många rop på hjälp och en kamp för att få rätt stöd blir lösningen till slut att Mimmi flyttar till ett stödboende. Ett smärtsamt men nödvändigt steg. UR:s Liv med autism startar 25 september kl. 22.30 i SVT1.

Liv med autism berättar om barn och ungdomar med olika former av autism och Aspergers syndrom. Du får följa familjer när de vandrar genom utredningar, träningsprogram, skolformer, boendealternativ och möten med läkare, psykologer, pedagoger och assistenter.

Serien skildrar även särskolor, träningsskolor och resursskolor där man anpassat rutiner och skolgång efter de varierande behov barn och ungdomar med autism kan ha. Niondeklassarna i den numera nedläggningshotade Lunaskolan har inga inlärningsproblem men stora svårigheter i det sociala umgänget med andra. Skolans miljö, schemats struktur och alla rutiner anpassas till just dessa hinder.

Både sorg och frustration speglas i programmen, men också hopp och förtröstan. Du möter eldsjälar inom yrket, såsom pedagoger och behandlare, som arbetar hårt för att ge barnen en värdig tillvaro och för att träna dem till ett så självständigt liv som möjligt.

Sakkunniga som professor Christopher Gillberg, kanske den främste forskaren i världen inom området, och utbildaren, handledaren och författaren Gunilla Gerland som skrivit en självbiografisk bok om sitt liv med Aspergers syndrom medverkar i serien. Likaså psykologen, föreläsaren och utbildaren Bo Hejlskov Elvén, som har stor kunskap om bemötande av personer med problemskapande beteenden och psykologen och psykoterapeuten Christina Renlund, som specialiserat sig på syskonrollen i familjer med autism.

UR – Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm
Vår hemsida; http://www.ur.se/

Video; Ur Liv med autism: Hur ska vi lära oss förstå Kalle?

 Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.