God man, förvaltare, förmyndare

För många kan ord som ”God man”, ”Förvaltare” och ”Förmyndare” vara svåra att förstå helt klart och var skillnaderna ligger. Jan-Olov Häggström, som är ansvarig för överförmyndarverksamheten i Örnsköldsviks kommun och som studerat beteendevetenskap och ekonomi vid Umeå University ger här nedan en jättefin och kort sammanfattning om de olika termerna betyder: KÄLLA [ Läs mer…

Har vi inte alla hästar hemma?

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! • Sverige saknar en livsmedelsstrategi! • Jordbrukarna har ett helt annat stöd i andra europeiska länder! • Sverige står vid sidan när den europeiska jordbrukspolitiken formas! • Varför serveras så mycket halvfabrikat och importerade livsmedel i vård och skola? Läs mer…