Stoppa_Fusket600

Uttalande vid Sveriges Konsumenters årsmöte.

Vi i Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer är oroliga över utvecklingen när det gäller våra livsmedel.

Köttfusk och andra skandaler visar på brister och svek mot konsumenterna som är oacceptabla och som måste stoppas. Vi konsumenter måste vara säkra på att vi får vad vi betalar för. Kontrollen måste vara effektiv och inkludera fullständig spårbarhet. Kontrollen måste drivas helt utifrån konsumenternas intressen. Straffen måste stå i proportion till vinsterna med att fuska och problemen med att så få bedrägerier och andra brott riktade mot konsumenterna leder till fällande domar måste lösas genom politiska åtgärder. Det får inte vara riskfritt och billigt att lura konsumenter.

Bra mat är en rättvisefråga. De hållbara valen måste vara både enkla och också möjliga även för dem med små inkomster.

Informationen om maten förbättras så att den blir begriplig, relevant, läsbar och pålitlig. Vi måste på enkelt sätt kunna göra informerade och medvetna val utifrån innehåll, hälsa, miljö, sociala villkor och djurskydd. Detta ska gälla såväl i butik som på restaurang, liksom även den mat som serveras på offentliga institutioner. De framtida regler som nu utformas utifrån livsmedelsmärkningsförordningen måste utgå från ett strikt konsumentintresse.

Vi måste få bra mat för alla.

Vi måste få veta vad som finns i maten – Klartext NU!

Det måste vara lätt att välja rätt!

Sveriges Konsumenter driver tillsammans med en rad andra organisationer kampanjen ”Vad är det i maten – klartext NU!”

Läs mer på; http://www.sverigeskonsumenter.se/

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *