Stoppa fusket!

Uttalande vid Sveriges Konsumenters årsmöte. Vi i Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer är oroliga över utvecklingen när det gäller våra livsmedel. Köttfusk och andra skandaler visar på brister och svek mot konsumenterna som är oacceptabla och som måste stoppas. Vi konsumenter måste vara säkra på att vi får vad vi betalar för. Läs mer…