I över 10 år har cyklandet i Malmö ökat årligen. Räkningar för 2012 visar att antalet cyklister ökat med hela 9,7 % sedan 2011.

I Malmö finns ungefär 250 fysiska punkter där cykeltrafik räknas. Några av punkterna räknas varje år, en del vartannat år och de som ligger längst ut mot kommungränsen vart fjärde år. De senaste tio åren har den genomsnittliga ökningen av antalet cyklister varit mellan 1-2 % per år.

De nyligen sammanställda resultaten för 2012 visar däremot en ovanligt hög ökning. Antalet cyklister 2012 jämfört med 2010 har ökat med cirka 7,3 % (från 214 790 till 230 430 stycken) i de 110 punkter där räkningar gjorts både 2010 och 2012. Jämförelser med 2011 visar att antalet cyklister ökat med cirka 9,7 % (från 199 710 till 219 100 stycken) det senaste året i de 98 punkter där räkningar gjorts både 2011 och 2012.

– Att cykeltrafiken ökat så pass mycket det senaste året är väldigt glädjande. Det är ytterligare ett bevis på att Malmö är en riktig cykelstad, säger Leif Jönsson, trafikplanerare på gatukontoret.

Räkningarna går till så att personer försedda med klickräknare placeras ut på olika punkter för att mäta trafiken. Varje punkt mäts en gång per år under antingen våren eller sensommaren där resultatet sedan multipliceras med en koefficient för att få fram ett dygnsvärde. Dygnsvärdet för de aktuella punkterna adderas och kan sedan ligga till grund för en jämförelse mellan olika år.

– Resultaten visar att vi ökar för tionde året i rad. Det är väldigt positivt att fler och fler i Malmö inser fördelarna med cykling, avslutar Leif Jönsson.

Malmö Stads Webbplats; http://malmo.se/Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *