SAMS består av sex organisationer som alla arbetar med stödjande verksamhet för de som drabbats av dödsfall i familjen eller dess närhet. Föreningarna arbetar även med preventivt arbete genom information om sorg och bemötande till de drabbade och dem de kommer i kontakt med i samhället.

  • SAMS vill arbeta för att föreningarna inom SAMS blir allmänt kända och respekterade.
  • SAMS vill underlätta för efterlevande att få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.
  • SAMS vill arbeta för att förbättra villkoren för personer som på grund av sorg behöver vara sjukskrivna.
  • SAMS vill fortsätta att varje år genomföra en ljusmanifestation för att fästa uppmärksamhet på efterlevandes situation.

Läs mer här; http://www.samsorg.se

Se filmen; I SORGENS TID, en film om att möte människa i sorg.
http://youtu.be/1bWiwW-XWl8

 Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *