Inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia brukar man prata om att barn kan 100 språk, eller sätt att uttrycka sig, men att de berövas 99 av dem.

Easter_handicraft600

Denna utrycksfullhet bottnar i att de använder alla sina sinnen, sin fantasi och kreativitet.
Att skapa och arbeta kreativt handlar alltså om mycket mer än att ta en paus från teoretiska ämnen – snarare tvärtom.
Kreativt utvecklade personer tar in de teoretiska ämnena enklare och har lättare för att se helheter. Kreativitet hör ihopa med viktiga begrepp som problemlösning, tänkande och motivation.
I framtiden kommer vi att behöva många människor med sådana förmågor.
Och alla barn besitter dem, redan från början.
Därför vill vi på Lekolar ta vara på de 100 språken och hjälpa våra fantastiska pedagoger att stärka och bejaka det lustfylllda lärandet. läs mer om Kreativitetens betydelse på

Läs mer på; www.lekolar.seCarl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *