På sistone har debatten om kvinnor som mördats av sina män eller ex.män tagit ny fart, och det är naturligtvis bra att dessa fruktansvärda tragedier belyses, då mer medveten kunskap och lämpliga förebyggande insatser måste vara ett steg på vägen för att minska dessa brott.

Sveriges Makalösa Föräldrar blir ofta kontaktade av skrämda kvinnor, som förtvivlat undrar vad de ska göra, när de känner att de myndigheter de vänder sig till inte tror dem eller hjälper dem. Många kvinnor har berättat om hur handläggare m.fl. själva blivit skrämda och inte vågat vara tydliga i sitt myndighetsutövande.

Vårdnadstvister är ofta ett inslag i den terror som kvinnan tvingas utstå, och Sveriges Makalösa Föräldrar ser ett stort problem i att så lite resurser läggs på att både förebygga och lösa en pågående vårdnadstvist. Det är ofta traumatiskt för barnen, och inte minst en dyr samhällskostnad då en vårdnadstvist kan kosta flera hundra tusen kronor.

Läs mer på http://www.makalosa.org/Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *