Diabetesförbundet deltar i gemensam satsning för snabbare utveckling av nya läkemedel

På grund av ett snabbt ökande antal diabetespatienter både i Sverige och världen de kommande åren är behovet av effektivare behandling och förbättrade läkemedel på området stort. För att snabbare omvandla forskningsresultat till nya läkemedel och behandlingar för diabetespatienter har nu flera ledande aktörer inlett ett nationellt samarbete i vilket Läs mer…

Bröstcancersjuka stängs ute från nya Karolinska!

2013-02-09 Det nya prestigesjukhuset i Stockholm tänker inte ta hand om huvudstadens bröstcancerpatienter. Att sjukvårdens flaggskepp stänger dörren för en av de största grupperna av cancerpatienter är ofattbart, oacceptabelt och oetiskt. Det skriver Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Maria Wiklund Karlsson, ordförande för Bröstcancerföreningen Amazona i Läs mer…

Trygghetsportalen – en nyhetstjänst från Tryggare Sverige!

Trygghetsportalen – en nyhetstjänst från Tryggare Sverige! Här en intressant webbtidning för alla som är intresserade av brottsförebyggande arbete, brottsdrabbades rättigheter och andra kriminalpolitiska frågor. Tidningen är en kostnadsfri tjänst från Tryggare Sverige. Man bevakar artiklar i media med hjälp av ämnesord och samlar nyheter från myndigheter, organisationer och företag. Läs mer…

Hjälpen till våldsutsatta kvinnor är för dåligt organiserad!

Justitieminister Beatrice Ask kräver att kommunerna blir bättre på att skydda våldsutsatta kvinnor. Hjälpen är för långsam och för dåligt organiserad. Beatrice Ask uttrycker irritation över byråkrati och lamhet och har tre krav som hon vill se uppfyllda i alla kommuner. Bostadsgaranti för våldsutsatta. Samarbete mellan kommuner, så att en Läs mer…