Cancerfonden
Informerar om svensk cancerforskning, vårdutveckling och stipendier samt ger grundläggande information om cancer.

Djurens Rätt
Djurens Rätt bildades 1882 och har idag omkring 35 000 medlemmar. Vi arbetar för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som individer med egna intressen.

Ge Blod!
Nu finns det ett nittiotal blodcentraler och ett tiotal blodbussar. De nio största blodcentralerna tappar ungefär hälften av allt blod i landet. De flesta blodcentraler tillhör ett landsting/region. Det finns ingen övergripande organisation som tar gemensamma beslut för samtliga blodcentraler. Däremot finns det ett informellt samarbete för till exempel blodförsörjning och blodgivarinformation.

Hjärnfonden.se
Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden har funnits i sin nuvarande form sedan 1994. Före detta finansminister Kjell-Olof Feldt engagerade sig tidigt i Hjärnfonden och var dess ordförande fram till september 2009. Hjärnfonden har haft en positiv utveckling och är idag den enda insamlingsstiftelse som stödjer forskning om alla hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnskakning
Hjärnskakning.se är en informationssida där du kan läsa allt om vad en hjärnskakning innebär.

Hjärthjälpen
Skaffa en hjärtstartare till er föreningen utan kostnad. Hjärthjälpen är ett koncept där ni säljer första- hjälpen kuddar och i utbyte får en hjärtstartare samt utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

Livsviktigt
Livsviktigt har uppdraget att se till att Sverige blir bättre på organ- och vävnadsdonation så att människor kan få ett bättre liv och att fler liv kan räddas.

LSS Partner
Om du vänder dig till lss.se så kan de underlätta för dig genom att de tar hand om det som har att göra med samordningen. Förutom det så blir du inte bara delaktig i vilka som ska arbeta som personlig assistent hos dig. Du är även med och bestämmer om annat som har att göra med den personliga assistansen.

Plusfamiljen
Plusfamiljen AB är ett vård- och serviceföretag med fokus på assistans enligt LSS till barn och unga funktionshindrade.

Reumatikerförbundet
Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker.

Samres.se
Samres affärsidé är att på uppdrag av kommuner, landsting och länstrafikbolag organisera och effektivisera anropsstyrda resor (t ex färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik).

Socialstyrelsen
Innehåller information om Socialstyrelsens verksamhet samt förtecknar broschyrer och publikationer. Flera av dessa skrifter finns i fulltext.

Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet (SMI) är central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

Statens Folkhälsoinstitut
Webbplatsen informerar om folkhälsomål och forskning och innehåller även fakta om stora folkhälsofrågor som kost, tobak, allergier, äldres hälsa m.m.

Stresskliniken
Stresskliniken består av tränade specialister som under många år hjälpt människor hantera och bli av med sin upplevda stress. Hos oss får du gå igenom på djupet vad det är som utlöser din stress och vad du kan göra för att slippa hamna i dessa situationer. Om du vill ha snabb och effektiv hjälp redan idag för att lindra din stress
Vad orsakar stress?
Det finns olika typer av stress, t.ex. överlevnadsstress, inre stress, stress via yttre faktorer, trötthet m.m. Många olika saker kan vara orsaken till stress och oro.

Strokestiftelsen.se
Cirka 30000 drabbas årligen av stroke i Sverige och stroke kryper allt längre ner i åldrarna. Hjärnan är ett av det viktigaste vi har och strokestiftelsens ändamål är att informera och förebygga stroke i samhället samt informera och förebygga de skador som våld och misshandel och droger utgör på hjärnan. Strokestiftelsens ändamål är att även på sikt anordna ett rehabiliteringshem för strokedrabbade. Strokestiftelsen behöver därför Din hjälp och stöd till detta. Hjälp strokestiftelsen att hjälpa. Hemort: Stockholm, Norrköping

Sveriges Fibromyalgiförbund
Fibromyalgi, FM, är en smärtsam, kronisk sjukdom. Huvudsymptomen vid FM är kronisk smärta samt en onormal trötthet. Sveriges Fibromyalgiförbund, SFF, är det enda patientförbund som satsar alla sina resurser på diagnosen fibromyalgi.

Känner du dig ensam med din sjukdom? Kontakta oss! Alla lokalföreningar har kontaktpersoner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *